«Axis Europae»   науковий рецензований журнал, у якому публікуються історичні дослідження. Заснований у 2022 році Центром східноєвропейських наукових студій.

Назва: «Axis Europae»

Номер(и) ISSN: 

3041-1467 Print
3041-1475 Online

УДК: 94(4)(082)

Збірник  зареєстровано Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення у реєстрі суб’єктів у сфері друкованих медіа (рішення №1020).

Наказом Міністерства освіти і науки України збірник включено до КАТЕГОРІЇ «Б» Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі «ІСТОРИЧНІ НАУКИ» (Наказ МОН України № 920 від 26.06.2024 р., додаток 6).

Цілі та проблематика: актуальні проблеми історії Центрально-Східної Європи, історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін, теорії і методології історичної науки, археології, етнології, історії мистецтва, освіти, науки й техніки.

Основна цільова аудиторія: науковці, викладачі, аспіранти, студенти, усіх, хто прагне отримати ґрунтовні знання теоретичного і прикладного характеру.

Періодичність: 2 рази на рік (червень, грудень).

Мова видання: українська, англійська, польська.

Засновник: Центр східноєвропейських наукових студій.

Видавець: Посвіт.

Головний редактор: Лазурко Лідія Миколаївна – доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України та правознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Співредактори редактор: Галів Микола Дмитрович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри історії України та правознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Ільницький Василь Іванович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України та правознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Адреса редакції: 79000, Україна, Львів, вул. І. Тобілевича, 9, Центр східноєвропейських наукових студій.

E-mail: mykolahaliv79@gmail.com

E-mail: eessc.org@gmail.com

Поточний номер

№ 3 (2023)
Опубліковано: 2023-12-31

Весь випуск

Статті

Переглянути всі випуски